دولت ابرار حمدانیان
47 بازدید
ناشر: سازمان تبلیغات
نقش: نویسنده
شابک: ???-????-??-?
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
'حمدانیان 'دولتی شیعی بودند که در قلمرو عراق و شام قد برافراشتند و حدود یک قرن به نام شیعه حکومت کردند .آنها از عراب قبیله تقلب ساکن منطقه حایل میان روم و جهان اسلام بودند .آنها به ویژه به خاطر مبارزات مداوم با روم شرقی و ایجاد زمینه تربیت علما و شعرا در تاریخ شهرت دارند, به خصوص امیر معروف آنها 'سیف‌الدوله 'و حمایتش از مبتنی, شاعر بنام عرب .این کتاب در قالب پنج فصل به بررسی تاریخ حکومت حمدانیان اختصاص دارد1 :ـ پیشینه تاریخی حمدانیان, 2ـ جغرافیای سیاسی و حکومتی حمدانیان, 3ـ چهره‌های برجسته دولت حمدانیان (با تاکید بر شخصیت و عملکرد 'سیف‌الدوله .'در این فصل به مطالبی همچون گستره حکومت سیف‌الدوله, هیات دولت او, کاتبان و قضات و خطیبان دربار سیف‌الدوله, اوضاع فرهنگی حکومت سیف‌الدوله, مذهب سیف‌الدوله, جنگ‌های سیف‌الدوله, جانشینان او, همچنین زندگی و اقدامات 'ابوفراس 'اشاره شده است, 4ـ دولت‌های معاصر حمدانیان, 5ـ انقراض دولت حمدانیان .آخرین بخش کتاب به خلاصه و نتیجه‌گیری از مطالب متن اختصاص دارد .کتاب با فهرست منابع و ماخذ به پایان می‌رسد .